Naše webové stránky používají cookies. Pomáhají ke správné funkci stránek a lepšímu uživatelskému zážitku. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Rozumím

Sebevyjádření

foto: pixabay.com

„Žij podle svého nejvyššího světla a dostane se ti světla ještě víc.“ Peace Pilgrim

 „Kdo jsem? Jak se cítím? Co potřebuji?“ Jak často si tyto tři kouzelné otázky kladete?

Vyjadřování svých vlastních pocitů a potřeb, s citlivostí od srdce, je velmi mocné. Kdybychom byli všichni a za každé okolnosti poctiví sami k sobě, vyjadřovali otevřeně své opravdové Já a dle něj také jednali, žilo by se nám pravděpodobně podstatně lépe. Lépe bychom si navzájem rozuměli a měli bychom k sobě blízko. Zkusme brát více na zřetel, respektovat a vyjadřovat své pocity a potřeby a nalézat především sami v sobě způsob, jak jim vyhovět. Výsledkem bude náš vnitřní klid, radost a uvolněnost.

Kdo se těší umění plného a pozitivního sebevyjadřování, nechybí mu v projevu srdečnost, inspirace, nadšení, citlivost a radost. Takového člověka nelze přehlédnout. Z koho naopak čiší skleslost, uzavřenost, váhavost, stížnosti, kritika a zklamání, ten je plný nespokojenosti a pochyb o své osobě a o možnost pozitivního sebevyjádření se zatím ochuzuje. Může se projevovat výmluvně, ale v jeho řeči chybí citová složka, která zůstává skrytá, má potíže říci přímo, co chce či potřebuje, namísto toho naznačuje nebo nevědomě manipuluje.

Vyjádření má mnoho podob od řeči slov až po řeč těla, od pouhého pohledu po dlouhosáhlý monolog a slouží od pradávna jak k účelům pozitivním, tak i negativním. Může sloužit pro povzbuzování, radu, inspiraci, ale i k ponížení nebo ničení. Nejběžnější je vyjádření skrze hovory s druhými lidmi. Učme se umění vycítit, kdy a jak máme svých slov nejúčinněji využít. Využívejme pestrou škálu emocionálních barev, otevírejme se veškerým svým citům s vášní a láskou. Podstata člověka je spojena s jeho citovým polem. Poznání a plné prožívání vlastních citů a emocí nás dělá celistvými, silnými a zdravými. Vyjádřovat se můžeme také skrze malování, tanec, zpěv, umění či jiný druh tvoření.  Poznávejme se skrze vlastní tvorbu, ať už budete tvořit cokoli. Přijímejme bez výjimky všechny pocity, které k nám patří a nezdráhejme se ukázat světu své Já.

Když jsme schopni upřímného přímého vnímání a následného sdělování vlastních pocitů, můžeme ostatní povzbudit k témuž. Zdravé sebevyjádření  znamená schopnost ocenění svých vlastních citů a je důležitým faktorem pro uvolnění emocionální energie, která by se jinak nedostala na povrch. Dokud přenecháme otěže svým uměle vytvořeným pochybnostem o své osobě, svět náš potenciál nespatří. Všichni jsme originál a každý z nás má co nabídnout, v opačném případě bychom zde jako součást celku nefigurovali. A nejsme tu právě od toho, abychom do celku přinesli svůj originál?

Mysl je praktická věc, ale občas přes ni nevnímáme podstatné a „životně důležité“. Jak řekl C.H.Parkhurst, „veškeré významné objevy učinili ti, jejichž city předběhly jejich rozum.“

Autorka: LV

Zaujal vás náš článek? Máte k němu nějaký dotaz či zajímavou informaci? Napište nám.

foto:pixabay.com

     

Vděčnost

Vděčnost

Vděčnost je nástroj, který používáme k tomu, abychom si připomněli dobré věci v našich životech. Pomáhá nám vidět mnohé „obyčejné věci“, jejichž plnou hodnotu si často uvědomíme, až když o ně přijdeme. Více

Vztek

Vztek

Nedávno mi při konzultaci jedna klientka říkala, že se snaží nebýt reaktivní a nezlobit se, ale nemůže si pomoci. Více

Strach

Strach

Strach je jednou z nejzákladnějších a nejsilnějších lidských emocí. Je to běžná lidská reakce na něco, co považujeme za ohrožující. Více


Další články